ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
Impossible Trinity คือทฤษฏีการเงินระหว่างประเทศคลาสสิคที่เป็นพื้นฐานของการจัดการระบบเศรษฐกิจ แต่ในยุค digital age แนวคิดนี้ยังใช้ได้หรือไม่…
แม้ว่า blockchain และ Metaverse จะเป็นเหมือนโลกใหม่ แต่ว่าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการเงินยังคงใช้ได้เสมอ เมื่อผู้คนมีความต้องการและเงินเป็นข้อมูล…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…